Counter statistics

Online: 9

Total access: 2240680

Video Clip

Contact Information

Văn phòng tại TP HCM:

ASIAN MARITIME & PETROLEUM SERVICE TRADING CO.,LTD

21 Huynh Tinh Cua, Ward 8, District 3, HCM City.

Tel: 08 3820 5367 - 3820 5443

Fax: 08 3820 5370

Email: takeshi.dan@gmail.com

Partners

Customers

Products MARINE EQUIPMENT Navigation light

Cty TNHH MTV TM DV Hàng Hải & Dầu Khí Á Châu  Image Bulbs Halogen Light Bulbs
Den_hieu Signal Navigation Light
Den_hanh_trinh_kep Double navigation light
Cty TNHH MTV TM DV Hàng Hải & Dầu Khí Á Châu  Image Marine Flood Light
Total: 4 Products