Thống kê truy cập

Đang online: 7

Tổng truy cập: 1761503

Video Clip

Thông tin liên hệ

Văn phòng tại TP HCM:

ASIAN MARITIME & PETROLEUM SERVICE TRADING CO.,LTD

21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM

Tel: 08 3820 5367 - 3820 5443

Fax: 08 3820 5370

Email: takeshi.dan@gmail.com

Partners

Customers

Chi tiết sản phẩm

선박용 윈치 및 윈드라스

<!--[if !mso]> 저희 회사는 1.4t에서 150t까지의 다양한 톤수와 모든 종류의 정품 수입윈치를 제공합니다. 특히 저희는 고객의 요청을 준수합니다.

Hook & winches

<!--[if !mso]> Hook & winches

<!--[if !mso]> -그물 인양기

<!--[if !mso]> -보조윈치

<!--[if !mso]> -윈드라스

Các sản phẩm cùng loại khác