Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Đang online: 16

Tổng truy cập: 2240662

Video Clip

Thông tin liên hệ

Văn phòng tại TP HCM:

CÔNG TY TNHH MTV TM DV HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ Á CHÂU

21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM

Tel: 08.3820 5367

Fax: 08.3820 5370

Email: takeshi.dan@gmail.com

Đối tác

Khách hàng

Sản phẩm THIẾT BỊ NGÀNH DẦU KHÍ Cáp truyền thông

Table_11 Table 11 (250V PVC Insulated PVC Sheathed Cables- Armoured Individual Shielded Flame Retardant)
Table_10 Table 10 (250V PVC Insulated PVC Sheathed Cables- Armoured Common Shielded Flame Retardant)
Table_9 Table 9 (250V PVC Insulated PVC Sheathed Cables- Armoured Flame Retardant)
00_250V_BUic_BU_Bic Cáp 250V BU(i&c), BU/B(i&c)
250V_BUc_BU_Bc Cáp 250V BU(c), BU/B(c)
250V_BUi_BU_Bi Cáp 250V BU(i), BU/B(i)
250V_RUic_RU_Bic Cáp 250V RU(i&c), RU/B(i&c)
250V_RUc_RU_Bc Cáp 250V RU(c), RU/B(c)
250V_RUi_RU_Bi Cáp 250V RU(i), RU/B(i)
250V_BFOUic_BFOU_Bic Cáp 250V BFOU(i&c), BFOU/B(i&c)
250V_BFOUc_BFOU_Bc Cáp 250V BFOU(c), BFOU/B(c)
250V_BFOUi_BFOU_Bi Cáp 250V BFOU(i), BFOU/B(i)
250V_RFOUic_RFOU_Bic Cáp 250V RFOU(i&c), RFOU/B(i&c)
250V_RFOUc_RFOU_Bc Cáp 250V RFOU(c), RFOU/B(c)
250V_RFOUi_RFOU_Bi Cáp 250V RFOU(i), RFOU/B(i)
150_250V_SICIi Cáp 150/250V SICI(i)
Tổng công: 37 Sản phẩm Trang: 1 2 3