Thống kê truy cập

Đang online: 16

Tổng truy cập: 1661339

Video Clip

Thông tin liên hệ

Văn phòng tại TP HCM:

CÔNG TY TNHH MTV TM DV HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ Á CHÂU

21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM

Tel: 08.3820 5367

Fax: 08.3820 5370

Email: takeshi.dan@gmail.com

Đối tác

Khách hàng

Chi tiết sản phẩm

Eye And Jaw

Mat_linh_noi_hop_kim

A
Overall
Length

B
Net
Length

F
Swivel
Diam-
eter

P
Pin
Diam-
eter

Q
Width
Between
Ears

R
Pin to
Obstr-
uction

S
Pin to
End of
Fitting

T
Thick-
ness of
Eye

U
Hole
Diam-
eter

V
Thick-
ness of
Ear

8.250"

5.875"

2.625"

1.0"

1.0"

1.375"

1.187"

.875"

1.062"

.500"

12.375"

9.625"

3.250"

1.250"

1.500"

2.125"

1.375"

1.0"

1.312"

.562"

12.375"

9.625"

3.250"

1.250"

1.500"

2.125"

1.375"

1.0"

1.312"

.562"

15.500"

11.500"

4.0"

1.750"

1.750"

2.750"

2.0"

1.250"

1.781"

.750"

16.375"

12.375"

4.437"

1.750"

2.0"

3.0"

2.0"

1.250"

1.781"

.750"